Difúzně otevřenýVe vztahu ke zdravému způsobu života je třeba také dbát na prostředí, ve kterém člověk často pobývá. Například zvýšená koncentrace škodlivin ve vnitřních prostorách může vést k chronickým poruchám zdraví, aniž bychom rozpoznali příčiny.

Ani zdraví lidé nemohou natrvalo snášet negativní vlivy, jako je špatné pokojové klima nebo hluk. Ale existují i další faktory, které nepůsobí zrovna příznivě na zdraví: plísně, prachoví roztoči, elektrosmog nebo chemické škodliviny (např. azbest nebo formaldehyd) Proto je důležité používané stavební hmoty předem odzkoušet a v nových projektech vyčerpat všechny možnosti pro vytvoření moderního prodyšného a difúzně otevřeného pláště budovy..

 

Stavění s UdiKvalitními izolačními systémy Vám zajistí bezpečný a aktivní transport vlhkosti vznikající v důsledku teplotních výkyvů ve stavebním dílu. Dřevěná vlákna mají kapilární vodivost a propůjčují dřevovláknitým izolačním deskám difúzní otevřenost.

 

 

 

 

 
Difúzní otevřenost pro Vás znamená:

- stavebním dílem je lépe odváděna vlhkost, přičemž je možno vyloučit místní vytvoření kondenzátu
- systémy jsou tak kvalitní a výkonné, že dokážou i v situaci, která je z hlediska stavební fyziky kritická, kompenzovat dílčí nedostatky stavby
- prodyšný plášť budovy vytváří citelně příjemné a vyrovnané klima v místnosti


Následujte nás

Downloads

Downloads

Zde jsou naše aktuální brožury a další informace.

LoginBox

Udi LOGIN