GarantovanýMy Vám kvalitu garantujeme trvale!

Izolace s garančním balíčkem

UdiFRONT® SYSTEM je kontaktní tepelně izolační systém (ETICS) ze dřevěných vláken s nejdelšími pozitivními zkušenostmi v oblasti použití na vnější fasádě.
Osvědčuje se již desetiletí, byl úspěšně odzkoušen a etabloval se mezi vysoce účinnými izolačními systémy jako špičkový produkt.

 


Pokud jsou všechny architektonické detaily provedeny podle našich standardů a realizaci provede výhradně doporučená a licencovaná odborná řemeslná firma – UdiŘEMESLNÍCI, nabízíme jako důkaz kvality záruční balíček na 15 let. Všechny stavební prvky musí ale odpovídat našim certifikacím a musí pocházet z našich systémů

Udi ZÁRUKA na systém bez plísní®
• záruka na systém bez plísní po provedení izolačního opatření na stavebním objektu
• celoživotně zdravě izolováno pro Vás, Vaši rodinu a Vaše děti
• suché zdi bez zhoršování izolačních vlastností
• žádné alergeny
• žádné pozdější náklady na sanaci
• trvalá hodnota stavby

 

 

Udi ZÁRUKA na tvarovou stálost®
• tvarová stálost fasády bez vydutí či prohlubní
• fasáda odolává vichřici až do rychlosti 300 km/h
UdiFRONT® SYSTEM – povrchy zůstávají hladké
• povrchy se nedeformují ani při použití velmi tmavých barevných odstínů
• hladké povrchy pro trvale pěkný vzhled a přetrvávající kvalitu

 

 

Udi ZÁRUKA na systém bez trhlin®
• jedinečná záruka na systém bez trhlin pro omítané fasády
• povrchový pohyb je odbouráván izolačním systémem
UdiFRONT® SYSTEM zajišťuje stabilně suchou stavební substanci
• 2 mil čtverečních metrů bylo od roku 1989 izolováno bez trhlin
• trvale pěkný vzhled pro zachování hodnoty Vaší stavby
• dlouhodobě stabilní chování konečné povrchové úpravy

 

 

Udi ZÁRUKA na výběr barvy®
• individuální výběr Vaší vysněné barvy pro vnější plášť budovy možný v celém barevném spektru
• žádná omezení hodnoty referenční světlosti
• výrazně světlé nebo hluboké tmavé barvy jsou volně volitelné


Tuto záruku získáte počínaje dnem zabudování vyškoleným odborným

UdiŘEMESLNÍKEM a je potvrzena 15 tiletým UdiZÁRUČNÍM LISTEM.

Přečtěte si prosím naše Záruční podmínky.

Zaslouží si naše záruky Vaší důvěru?

Předtím, než začnete na Všem době provádět energeticky úsporná opatření, měli byste si nechat odborně poradit od našeho UdiŘEMESLNÍKA (licencovaného pro UdiFRONT® SYSTEM) nebo některého z našich odborných prodejců. Přizvěte si na pomoc také prověřeného energetického auditora nebo architekta.

Oni Vám ukážou, kde se z domu ztrácí cenná energie a kde může být UdiFRONT® SYSTEM nejsmysluplněji využit.


Následujte nás

Downloads

Downloads

Zde jsou naše aktuální brožury a další informace.

LoginBox

Udi LOGIN