EkologickéEkologické

 

Izolační desky UdiKvalitních izolačních systémů vyrábí podnik UNGER-DIFFUTHERM bez přidání cizorodých pojiv, neobsahují tedy škodliviny. Od výroby až po likvidaci plní produkty od firmy UNGER-DIFFUTHERM všechny ekologické požadavky. Výchozí surovinou pro dřevovláknité izolační látky jsou pilařské odřezky, třísky a štěpka z domácích jehličnatých dřevin, které vznikají na pilách jako zbytkový materiál. Při výrobě vědomě upouštíme od použití umělých přípravků proti hoření, fungicidů i pesticidů. Nezávislé instituty sledují kontinuálně neměnnou úroveň kvality a absenci škodlivin.

 

UdiKvalitní izolační systémy jsou nejen odolné proti stárnutí, nýbrž lze je ještě i po desítkách let znovu použít nebo recyklovat. Likvidací se pak uzavírá koloběh: díky obsaženým přírodním látkám se mohou izolační desky jak recyklovat, kompostovat, tak také zpracovat termicky.a využít k výrobě tepla.

Přes 40 procent celkové spotřeby energie získané při spalování fosilních paliv se spotřebovává v budovách. Z velké části se jedná o budovy staré. Jen v Německu jsou tři čtvrtiny všech domů starší než 25 let. U nich se až 60 % topné energie ztrácí díky špatné tepelné izolaci budov. Až 80 % energetické spotřeby lze ušetřit prostřednictvím energetické modernizace.

K ochraně životního prostředí přispívají naše produkty i tím, že jsou vyrobeny z čistě přírodního materiálu- dřeva. Použití obnovitelné suroviny – dřeva - ve stavebním sektoru snižuje množství CO2. CO2, uložený v domácích lesích, zůstává uložen i ve zpracovaném dřevu. Použitím dřeva ve stavebnictví se prodlužuje doba, kdy zůstává ve dřevu vázán.


 

Trvale udržitelné

Ochrana klimatu pro naši matičku Zemi! I v dnešním moderním světě je globální spotřeba energie stále ještě pokrývána především spalováním fosilních paliv. Ovšem zásoby ropy, zemního plynu a uhlí nejsou nevyčerpatelné. V rozporu s tím energetická spotřeba ve světě roste a v čele všech jsou také vyspělé státy Evropy. K nejdůležitějším úkolům proto patří vedle využití a zlepšení alternativní výroby elektrické energie i optimalizace energetických ztrát. Cílem Evropské unie (EU) je mimo jiné snížení celkové energetické spotřeby v oblasti budov o 40 %.

Při plánování konstrukcí pláště budov byste ale měli respektovat nejen energetickou účinnost podle dosud platných zákonů. Vedle energetické optimalizace je třeba zdůraznit i následující vlastnosti: plášť budovy by měl chránit nejlepším možným způsobem i proti letnímu horku a proti hluku a zároveň zajišťovat prostřednictvím difúzně otevřených a prodyšných konstrukcí příjemné a zdravé vnitřní prostředí pro bydlení.

Použitím moderních izolačních systémů od UNGER-DIFFUTHERM snížíte energetickou spotřebu a přispějete k redukci emisí CO2.


Následujte nás

Downloads

Downloads

Zde jsou naše aktuální brožury a další informace.

LoginBox

Udi LOGIN