przepuszczające powietrzebez użycia blokujących składników,
gwarantujące optymalny klimat w
pomieszczeniu bez konieczności
stosowania dodatkowych urządzeń
klimatyzacyjnych